Wednesday, 14 December 2011

Kata Ganti Nama Diri

Kata Ganti Nama Diri.Kata Ganti Nama Diri menggantikan nama manusia.
Kata Ganti Nama Diri 1 Kata Ganti Nama Diri 2 Kata Ganti Nama Diri 3
Aku Anda Baginda
Beta Awak Beliau
Daku Kamu Dia
Hamba Dikau Mereka
Kai Engkau -
Kita Kalian -
Patik Tuanku -
Saya - -
Beliau digunakan untuk orang yang dihormati seperti ibu bapa, guru dan menteri. Kami bererti saya dan dia apabila bercakap dengan orang kedua. Kita bererti anda dan saya.
 
Kata Ganti Nama Diri Penggunaan Contoh Ayat
Kata Ganti Nama Diri I
Aku, saya, hamba, beta, patik, kita, kamu.
Nama orang yang bercakap
"Saya yakin koperasi guru ini akan menguntungkan para guru," kata pegawai itu.
Kata Ganti Nama Diri II
Awak, aku, dikau, engkau, kamu, anda, tuan, puan, saudara, saudari, encik, tuanku.
Nama orang yang dilawan bercakap. Jika anda berminat untuk menyertai peraduan itu, sila hubungi Encik Azman.
Kata Ganti Nama Diri III
Dia, nya, beliau, baginda, mereka.
Menggantikan nama orang yang dicakapkan Mereka  belajar dalam kelas yang berbeza.
Beliau menjaga kebajikan anak buahnya.

Monday, 12 December 2011

Kata Nama Khas

Kata nama khas ialah kata nama yang secara khususnya digunakan untuk menyebut nama sesuatu benda sama ada benda yang bernyawa dan yang tidak bernyawa. Benda-benda yang bernyawa ialah nama manusia dan nama binatang. Benda-benda yang tidak bernyawa ialah nama tempat, judul buku, nama bangunan, dan sebagainya.

Perkataan Nama Khas digunakan bagi menyebut sesuatu yang tertentu, khusus atau khas. Contoh perkataan ditunjukkan seperti di bawah:
benda: Sri Aman, Volvo, Parker 45, Hikayat Hang Tuah, dll
orang: Cik Rafidah, Inspektor Azman, Dr. Long dll
binatang: Blacky, Pak Belang, Sang Kancil,dll
tempat: Kampung Bahru, Shah Alam, Kuala Lumpur dll
Biasanya huruf pertama perkataan nama khas ini hendaklah ditulis dengan huruf besar.

Thursday, 8 December 2011

Kata Nama Am

Kata nama am ialah kata yang digunakan untuk menjelaskan nama sesuatu yang bernyawa seperti orang, haiwan, dan sesuatu yang tidak bernyawa seperti tumbuh-tumbuhan, tempat , benda, dan sebagainya secara umum seperti dalam contoh di bawah:
orang: ayah, polis, perempuan dll.
haiwan: ayam, itik, buaya dll.
benda: televisyen, komputer, bank dll.
tempat: stadium, jalan raya, pulau dll.
Kata nama am boleh dibahagikan kepada dua iaitu konkrit dan abstrak. Kata nama am konkrit ialah nama sesuatu yang dapat dipegang, dirasa atau dilihat. Kata nama am abstrak pula ialah nama sesuatu yang hanya dibayangkan atau dikhayalkan. Kedua kelas kata ini boleh terdiri daripada kata dasar dan kata terbitan.
Contoh: buai -> buaian
Kata nama am mestilah menggunakan huruf kecil melainkan pada awal ayat.
Happy Apple